مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمد حسین
نام خانوادگی:افشاری کرمانی
پست الکترونیک:mohajerha@yahoo.com
آدرس وب سایت:http://www.mohaddeth.ir
آدرس وب سایت:http://www.mohajjer.parsiblog.com
نخصص ها:علوم حدیث ، روانشناسی ، ادیان و مذاهب