معرفی کتاب «دیانت زرتشت»
77 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این نوشتار به معرفی کتاب «دیانت زرتشت» نوشته سه تن از اساتید زرتشت پژوه، پروفسور کای بار، آسموسن و مری بویس همت گماشته شده است. کتاب «دیانت زرتشت»، کتابی است که توسط سه تن از اساتید ایران و زرتشت پژوه ، پروفسور کای بار، آسموسن و مری بویس به رشته تحریر درآمده و توسط دکتر فریدون وهمن ترجمه شده است. نوبت دوم آن در سال ۱۳۸۹ توسط انتشارات «نشر ثالث» در ۲۲۰۰ نسخه و ۱۷۶ صفحه به چاپ رسیده است که نسخه ای که برای گزارش انتخاب شده است همین نوبت چاپ می باشد.