ترجمة رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام)
72 بازدید
ناشر: نشر مشهور
نقش: محقق
سال نشر: 1387
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 3
زبان : فارسی
رسالة حقوق متنی است که از سوی امام سجاد(ع) برای بیان سلسله حقوق مطرح شده است و حضرت در این رساله طی بیانی اجمالی به برخی از این حقوق اشاره می‌کنند. این حقوق در آغاز به عنوان حقوق فطری یا حقوق طبیعی معرفی می‌شدند اما به تدریج ماهیتی کاملاً عرفی، وضعی و قراردادی یافت و از لوازم انسان از حیث انسان بودن او شمرده شد. اموری که اگر از سوی کسی زیر پا گذاشته شود جرم محسوب می‌شود می‌توان از متجاوز به این حریم به دادگاه شکایت کرد نه اینکه ناقض حق تنها مرتکب معصیت دینی شده باشد و در آخرت مؤاخذه شود. حضرت در ذیل 51 عنوان به بیان وظایف انسان در مورد ایشان می پردازد.