آشنایی با علوم حدیثی
76 بازدید
ناشر: نشر مشهور
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
نوشتاری است پیرامون علوم حدیثی که در آن به اجمال معرفی دانش های حدیثی (علم رجال ، فقه الحدیث ، مصطلحات الحدیث ، تاریخ حدیث و منبع شناسی ) پرداخته و بعد از معرفی آنها و بیان زیر شاخه های این علوم ، به بیان مهمترین مسائل مطروحه در هر کدام یک از آنها پرداخته است .